psychotherapeutisch/coaching traject voor kinderen* Voel je als ouder dat je kind niet gelukkig is en even wat extra hulp kan gebruiken ? 

* Heeft je kind net een diagnose gekregen ( ASS, ADHD, enz...) en weet je niet goed wat deze diagnose voor jou en je omgeving betekent of hoe je daarmee moet omgaan ? 

*Zijn er moeilijkheden op school, of gaat het in het gezin niet zo goed ?

*Of misschien heeft je kind wel te maken met één of andere vorm van agressie of heeft hij lichamelijke klachten zoals buikpijn of hoofdpijn ?

*Of heeft je kind wat extra ondersteuning nodig op een ander gebied ? 

*Andere voorbeelden waarrond we kunnen werken zijn pesten, faalangst, woede, echtscheiding, hooggevoeligheid, verdriet, concentratiemoeilijkheden, schoolmoe enz...


De begeleiding zelf : wat doen we ?


Ik werk volgens de integratieve methode, wat er vanuit gaat dat alle kracht en alle oplossingen die een kind nodig heeft, al in het kind aanwezig zijn. Ik ga hierbij vanuit verschillende invalshoeken tewerk : wat is de context/omgeving van je kind, is er een medische achtergrond, hoe is de communicatie, zijn er onverwerkte gebeurtenissen, wat is het zelfbeeld enz... Ik gebruik hiervoor verschillende methodieken zoals duplo, creatieve technieken, speltherapie enz...

Tijdens de begeleiding leert je kind met zijn problemen om te gaan, nu en in de toekomst, door zijn eigen kracht en hulpbronnen aan te spreken. 


Het doel van de begeleiding is dat je kind hulpmiddelen krijgt aangereikt om beter met bepaalde moeilijkheden om te kunnen gaan. Door samen met je kind op weg te gaan, leer ik je kind meer zelfvertrouwen en verkrijgt je kind een ik-sterkte met als gevolg dat je kind zelf zijn eigen denken en handelen kan gaan bepalen. 

Ik leg geen focus op gedrag, maar ga op zoek naar wat er schuilgaat achter het gedrag.

De duur van het traject hangt af van de ernst van de situatie en de hulpvraag.


Een consultatie duurt telkens 45 minuten ( plus 15 min. verslag) en kost 60 € .


Gedeeltelijke tegemoetkoming van de mutualiteiten is mogelijk.


Een afspraak verplaatsen of annuleren kan kosteloos tot 48u voor uw geplande afspraak. Zo kan ik uw plaats eventueel nog doorgeven aan iemand anders. Indien u minder dan 48u op voorhand wenst te annuleren, dan betaalt u 30 €, hetzij bij de eerstvolgende afspraak, hetzij per overschrijving. Als u de afspraak vergeet, of als u afbelt als de sessie begonnen is, betaalt u de volledige sessie. 

De begeleiding zelf : wat zijn de fasen ?

INTAKEFASE

Tijdens een eerste gesprek luister ik naar jullie verhaal en kijken we welke weg er kan gevolgd worden. Tijdens dit gesprek mag je kind aanwezig zijn, maar dit hoeft niet. Ik tracht een beeld te krijgen van de persoonlijkheid van je kind, zijn of haar functioneren en de moeilijkheden. 


THERAPIEFASE

Tijdens deze fase werk ik samen met je kind om tot een verbetering of een oplossing te komen van het probleem. Hierbij is er regelmatige terugkoppeling naar de ouders toe. 

AFRONDING

Aan het eind van de begeleiding nemen we de tijd om te evalueren en is er een afrondend gesprek. We nemen ook de tijd om op een rustige manier af te ronden.