PRAKTIJK

Sandra Delbeecke

BTW nummer BE 0598729926

Erkenningsnummer beroepsvereniging BNVIP : PT-19750000-190627

ECP-gecertifieerd (European Certificat of Psychotherapy )

Lid van ABP-BVP ( www.abp-bvp.be )AFSPRAKEN


Geluwe : na afspraak

Koksijde : na afspraak


Een afspraak kan via mail of via het contactformulier ( klik hiervoor hier ).


Indien je een afspraak wenst te annuleren, gelieve dit dan minstens 48uur op voorhand te doen.  

Soms loopt een dagschema niet helemaal zoals gepland en komen er onverwachtse zaken op je pad.  Annuleren en/of vragen tot verplaatsen van een afspraak kan altijd. Graag vraag ik om ten minste 48u op voorhand te verwittigen als je niet aanwezig kan zijn op je afspraak. Zo kan ik je plek doorgeven aan iemand anders. Bij overmacht (vb. ziekte of ongeval) kan je uiteraard op mijn begrip rekenen. In het andere geval, vraag ik een vergoeding van 60€.TARIEF en TEGEMOETKOMING


Individuele psychotherapiesessie : 65€ ( intakesessie + 10€ adm. kost )

Het tarief dient betaald te worden aan het einde van de sessie, hetzij cash, hetzij via payconic (geen bancontact).


Volwassenen

Jongvolwassenen <18 jaar

Tegemoetkoming via mutualiteiten :


Bepaalde mutualiteiten geven tegemoetkomingen in het kader van psychotherapie. Hierbij vind je de linken naar de diverse mutualiteiten die hieraan tegemoetkomen.


🍀Hoe lang kan ik verwachten in begeleiding te blijven ? 


De duur van de begeleiding is voor iedereen verschillend. Een begeleiding is een trajectbegeleiding en vraagt enige tijd. Een probleem ontstaat niet van vandaag op morgen en is ook heel persoonsgebonden. Een oplossing is bijgevolg ook niet mogelijk van vandaag op morgen.  Alles hangt af van uw behoeften. We werken samen om zo goed mogelijk aan deze behoeften te voldoen op uw niveau van rust en comfort.


🍀Hoe betaal ik voor sessies ? 


Er is mogelijkheid om cash te betalen in de praktijk of via QRcode ( bankapp).

Bij online sessies ( videobellen ) is het mogelijk om via overschrijving te betalen. 

Bankrekeningnummer BEOBANK : BE94 9501 2361 5014


🍀Is terugbetaling van de mutualiteit mogelijk en hoe werkt dit ? 


De meeste mutualiteiten voorzien in gedeeltelijke tegemoetkoming voor psychotherapeutische begeleiding. 


Werkwijze : Print het document af volgens de mutualiteit. Neem dit document mee naar de consultatie. Vervolgens brengt u het volledig ingevulde document binnen bij uw lokaal kantoor.


🍀Worden beeld- en/of geluidsopnames gemaakt tijdens de consultaties ? 


Nee, een consultatie wordt nooit opgenomen, noch met beelden, noch met geluiden.


🍀Wat als ik niet naar een consultatie kan komen of deze vergeten ben ?  


Vanuit de praktijk wordt geïnvesteerd in een agendasysteem waarbij u telkens een bevestiging van afspraak verkrijgt per mail/sms alsook een herinneringsbevestiging per sms/mail en dit een dag voor de afspraak.


Bij verhindering laat u dit uiterlijk 2 kalenderdagen voor de sessie weten. Zo kan een afspraak voor iemand anders ingepland worden op dat moment. 

Bij niet tijdige afmelding wordt de gereserveerde tijd aangerekend.