🍀Hoe lang kan ik verwachten in therapie te blijven ? 


De duur van de begeleiding is voor iedereen verschillend. Een therapeutische begeleiding is een trajectbegeleiding en vraagt enige tijd. Een probleem ontstaat niet van vandaag op morgen en ook heel persoonsgebonden. Een oplossing is bijgevolg ook niet mogelijk van vandaag op morgen.  Alles hangt af van uw behoeften. We werken samen om zo goed mogelijk aan deze behoeften te voldoen op uw niveau van rust en comfort.


🍀Hoe lang duurt een sessie en wat is de frequentie ? 


Een sessie duurt 60 minuten en in het begin raad ik wekelijkse sessies aan. Na verloop van tijd kan dit overgaan naar tweewekelijkse sessies tot maandelijkse sessies.


🍀Hoe betaal ik voor sessies ? 


Er is mogelijkheid om cash te betalen in de praktijk of via QRcode ( bankapp).

Bij online sessies ( videobellen ) is het mogelijk om via overschrijving te betalen. 

Bankrekeningnummer BEOBANK : BE94 9501 2361 5014


🍀Hoeveel kost een sessie ? 


Een sessie kost 65€ per individuele begeleiding (intakegesprek +10€ admin. kost )


🍀Is terugbetaling van de mutualiteit mogelijk en hoe werkt dit ? 


De meeste mutualiteiten voorzien in gedeeltelijke tegemoetkoming voor psychotherapeutische begeleiding. 


Werkwijze : Ga naar het tabblad 'Tegemoetkoming' of klik HIER , print het document af volgens de mutualiteit en voeg een doktersattest toe of vraag aan uw arts dit document af te tekenen. Neem dit document mee naar de consultatie. Vervolgens brengt u het volledig ingevulde document binnen bij uw lokaal kantoor.


🍀Worden beeld- en/of geluidsopnames gemaakt tijdens de consultaties ? 


Nee, een consultatie wordt nooit opgenomen, noch met beelden, noch met geluiden.


🍀Wat als ik niet naar een consultatie kan komen of deze vergeten ben ?  


Vanuit de praktijk wordt geïnvesteerd in een agendasysteem waarbij u telkens een bevestiging van afspraak verkrijgt per mail/sms alsook een herinneringsbevestiging per sms/mail en dit een dag voor de afspraak.


Bij verhindering laat u dit uiterlijk 2 kalenderdagen voor de sessie weten. Zo kan een afspraak voor iemand anders ingepland worden op dat moment. 

Bij niet tijdige afmelding wordt de gereserveerde tijd aangerekend.