"Onze geest heeft nog steeds zijn donkere Afrika's, zijn nog niet in kaart gebrachte Borneo's en stroomgebieden van Amazone's." (A. Huxley) 

Psycho

Trauma

Therapie


"Men is blootgesteld aan een traumatische ervaring wanneer het volgende van toepassing is : Men heeft ondervonden, is getuige geweest van of werd geconfronteerd met één of meerdere gebeurtenissen die een feitelijke of dreigende dood of ernstige verwonding met zich meebracht, of die een bedreiging vormde voor de fysieke integriteit van de betrokkene of van anderen. Intense angst, hulpeloosheid of afschuw maken deel uit van de reacties van de betrokkene."


Bij trauma wordt informatie onverwerkt in de hersenen opgeslagen. Verwerking is mogelijk via het lichaam, het denken en het voelen.

Vanuit verschillende invalshoeken ga ik samen met jou op weg naar genezing.

Hiervoor gebruik ik technieken zoals EMDR en EFT.


Elk mens is verschillend, vandaar dat niet iedereen op dezelfde manier kan geholpen worden. Bij het verwerken van trauma is het echter noodzakelijk om een aantal fases te doorlopen om tot een afgerond genezingsproces te komen : stabilisatiefase, confrontatiefase en integratiefase. 


Wil jij je terug helemaal goed in je vel voelen ? 


Contacteer me.


Samen gaan we op weg naar een evenwichtiger leven !