"Kom terug... Als ik die woorden eens zo zacht kon zeggen, dat niemand ze kon horen, dat niemand zelfs kon denken dat ik ze dacht... en als iemand dan terug zou zeggen of desnoods alleen maar terug zou denken, op een ochtend 'ja'... " ( Toon Tellegen) 

Rouw & Verlies

verwerking

Liefde en rouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Iets of iemand waar we aan gehecht zijn, moeten loslaten, gaat gepaard met pijn.

In onze huidige maatschappij hebben we geen tijd meer voor rouw.


Het is slechts door rouw te doorleven, tijd te nemen om te rouwen, dat dit verlies een plaats kan krijgen in het leven. Pas dan kan men terug met vertrouwen weer openstaan voor nieuwe mogelijkheden op je levensweg. Verliezen die niet genoeg berouwd worden, kunnen jaren later opnieuw de kop opsteken.

Er bestaat niet zoiets als een 'procedure' voor rouw. Rouwen is heel individueel en hangt af van verschillende persoonlijke factoren.

Het is hierbij belangrijk om goed afscheid te nemen van het oude, zodat je je kan vrijmaken voor het nieuwe. Het is goed om stil te staan bij wat geweest is, de tijd te nemen om te voelen wat dit verlies voor jou doet.

Heb je het gevoel dat je bij het rouwproces hulp kan gebruiken, contacteer me dan.

Vanuit verschillende invalshoeken ga ik samen met jou op weg naar acceptatie.


Samen gaan we op weg naar een evenwichtiger leven !


Contacteer me.