BRAINSPOTTING

Verwerking van psychotrauma

Brainspotting is een geavanceerde vorm van psychotherapie die toegang heeft tot delen van de hersenen die vaak voor ons bewustzijn verborgen zijn en die psychologie combineert met fysiologie, waarbij lichaam en geest met elkaar worden verbonden om diepgaande genezing teweeg te brengen.


Gedurende ons leven maken we gebeurtenissen mee die aanzienlijk fysiek en/of emotioneel letsel en leed kunnen veroorzaken. Dit kunnen eenmalige ervaringen zijn of het gevolg zijn van blootstelling aan een aantal kleine of grote gebeurtenissen, die zich in de loop van de tijd in ons lichaam kunnen ophopen. Het resultaat van deze gebeurtenissen kan echter een diepgaand effect op ons hebben en aanleiding geven tot perioden van neerslachtigheid/depressie, woede, angst, verlies van motivatie en het gevoel dat het leven gewoon te moeilijk is om mee om te gaan.

We kunnen ons hele leven door deze negatieve emoties worden beïnvloed terwijl we het zicht verloren hebben, of niet beseffen dat de manier waarop we ons voelen verband houdt met die traumatische ervaringen uit het verleden.
We kunnen jarenlang praten over de gevoelens die we ervaren en proberen te begrijpen waar ze vandaan komen. Hoewel we misschien methoden kunnen leren om met deze gevoelens om te gaan, zullen we misschien nooit alleen in staat zijn om de bron van ons leed te identificeren, dat vaak wordt toegeschreven aan een eerdere en vergeten traumatische ervaring.


Opgemerkt moet worden dat of een ervaring traumatisch is voor een persoon, wordt bepaald door hun beoordeling van de gebeurtenis en de betekenis die ze eraan geven.

Toeschouwers kunnen getuige zijn van of horen over het evenement en het afdoen als "triviaal" of "geen probleem". Het effect op de ontvanger kan echter ingrijpend zijn en zijn kijk op zichzelf en zijn plaats in de wereld voor de rest van zijn leven veranderen.


Het vinden van deze bron is belangrijk, want door tot de kern te komen, krijgen we toegang tot de oorsprong van deze gevoelens, waardoor onze hersenen deze traumatische herinneringen die aan de basis liggen van onze fysieke en emotionele pijn, kunnen verwerken om er vrij van te zijn.


Brainspotting is een krachtige, gerichte behandelmethode die actuele emotionele en fysieke reacties koppelt aan gebeurtenissen uit het verleden. Een persoon die bijvoorbeeld jaren eerder bij een auto-ongeluk betrokken was, kan tijdens het rijden zeer angstig blijven worden.


Wanneer we een "Hersenvlek" identificeren, lokaliseren en verwerken we neurobiologisch ervaringen uit het verleden die, om welke reden dan ook, zijn blijven hangen. Als deze trauma's uit het verleden eenmaal zijn vastgelopen, zal ons lichaam daar niet langer op die manier op reageren.


Hoewel we ons misschien enigszins bewust zijn van wat de oorzaak van onze gevoelens kan zijn, zijn er vaak pijnlijke herinneringen die buiten het bereik van onze bewuste geest liggen en die niet altijd toegankelijk zijn door te praten. Brainspotting lijkt plaats te vinden op reflexief of cellulair niveau in het zenuwstelsel, wat deze ongewenste emotionele en fysiologische reacties kan opheffen.


“Brainspotting is gebaseerd op de diepgaande afstemming van de therapeut op de patiënt, het vinden van een somatische cue en het doven ervan door de amygdala neerwaarts te reguleren. Het is niet alleen PNS-activering (Parasympathisch Zenuwstelsel) die wordt gefaciliteerd, het is homeostase.


Brainspotting is toepasbaar bij zowel volwassenen als kinderen.