Methodieken

Ik werk vanuit de methode van integratieve psychotherapie d.w.z. een combinatie van verschillende vormen van psychotherapie